OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút của

  • A. 
   Báo Sự thật. 
  • B. 
   Báo Thanh niên.    
  • C. 
   Báo Nhân đạo. 
  • D. 
   Báo Người cùng khổ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199911

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON