OFF
OFF
ADMICRO
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những lí do khiến Hội nghị Trung ương 8 (5/1941) có tầm quan trọng đặc biệt đối với cách mạng tháng Tám 1945?

  • A. 
   Xác định đúng kẻ thù của cách mạng.    
  • B. 
   Xây dựng được khối đoàn kết toàn dân.
  • C. 
   Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.     
  • D. 
   Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199898

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF