OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lịch sử thế giới ghi nhận năm 1960 là “Năm châu Phi” vì

  • A. 
   chế độ phân biệt chủng tộc ở châu Phi đã bị xóa bỏ hoàn toàn.
  • B. 
   hệ thống thuộc địa của Pháp bị sụp đổ hoàn toàn.
  • C. 
   hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ bị sụp đổ hoàn toàn.
  • D. 
   có 17 nước châu Phi được trao trả độc lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199895

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON