ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dựa vào điều kiện nào để Đảng ta xác định hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 –1939 là công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp?

  • A. 
   Chủ nghĩa phát xít đang chạy đua vũ trang, chuẩn bị gây chiến tranh.
  • B. 
   Quốc tế Cộng sản xác định mục tiêu đấu tranh là đòi hoà bình, dân chủ.
  • C. 
   Chính phủ Pháp cho thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa.
  • D. 
   Lực lượng chính trị ở Việt Nam đã trở thành một lực lượng hùng hậu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199897

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON