ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những tác động tiêu cực của cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX là gì?

  • A. 
   Thay đổi lớn về cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực.
  • B. 
   Hình thành một thị trường thế giới với xu thế toàn cầu hóa.
  • C. 
   Nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người.
  • D. 
   Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199883

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF