OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đánh dấu sự hoàn chỉnh về chủ trương chỉ đạo cách mạng Việt Nam giai đoạn 1939 – 1945?

  • A. 
   Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương tháng 3 – 1945.
  • B. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 – 1939.
  • C. 
   Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương tháng 5 – 1941.
  • D. 
   Hội nghị toàn quốc của Đảng tháng 8 – 1945.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199886

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON