ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950 có điểm gì khác so với chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947?

  • A. 
   Là chiến dịch có quy mô lớn đầu tiên của quân đội ta.
  • B. 
   Là chiến dịch có quy mô lớn đầu tiên do quân ta chủ động mở.
  • C. 
   Là chiến dịch phòng thủ có quy mô của quân đội ta.
  • D. 
   Là chiến dịch có sự phối hợp giữa chiến trường chính và các chiến trường cả nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199892

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON