OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biến đổi quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay là 

  • A. 
   Tất cả các quốc gia trong khu vực đều đã giành được độc lập ở những mức độ khác nhau. 
  • B. 
   Phát triển mạnh mẽ về kinh tê, một số nước trở thành “con rồng” kinh tế Châu Á. 
  • C. 
   Thành lập và mở rộng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 
  • D. 
   Việt Nam góp phần làm sụp đổ hệ thống thuộc địa kiểu cũ và kiểu mới của chủ nghĩa thực dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199881

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON