OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây là đúng về đặc điểm chung của trật tự thế giới theo hệ thống Vecxai – Oasinhtơn và trật tự thế giới hai cực Ianta?

  • A. 
   Chứng tỏ quan hệ quốc tế bị chi phối bởi các cường quốc.
  • B. 
   Bảo đảm việc thực hiện quyền tự quyết của các dân tộc.
  • C. 
   Hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa các nước cùng chế độ chính trị.
  • D. 
   Có sự phân cực rõ rệt giữa hai hệ thống chính trị xã hội khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199917

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON