OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chung của khu vực Đông Bắc Á là

  • A. 
   đều bị các nước tư bản phương Tây thống trị và nô dịch.
  • B. 
   có diện tích lớn nhất thế giới, khí hậu khắc nghiệt nhất.
  • C. 
   đều là thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mĩ.
  • D. 
   đông dân nhất thế giới, có tài nguyên thiên nhiên phong phú.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199894

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON