ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Giai đoạn từ 1885 đến năm 1888, nghĩa quân Hương Khê tập trung thực hiện nhiệm vụ chủ yếu gì?

  • A. 
   Tập trung lực lượng đánh thực dân Pháp.  
  • B. 
   Chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu.
  • C. 
   Xây dựng hệ thống chiến lũy để chiến đấu.  
  • D. 
   Chặn đánh các đoàn xe vận tải của thực dân Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199879

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON