ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mĩ là nước khởi đầu cuộc

  • A. 
   cách mạng khoa học - công nghệ.       
  • B. 
   cách mạng kĩ thuật và công nghiệp.
  • C. 
   cách mạng công nghệ thông tin.  
  • D. 
   cách mạng công nghiệp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199891

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON