OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự phát triển kinh tế của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai để lại bài học nào sau đây cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay?

  • A. 
   Xây dựng nền công nghiệp dựa trên nguyên liệu trong nước.
  • B. 
   Nhận viện trợ, liên minh chặt chẽ với tất cả các nước.
  • C. 
   Tập trung nguồn lực để phát triển quốc phòng.
  • D. 
   Phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199902

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF