OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chủ trương “vô sản hoá” của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên nhằm

  • A. 
   Tăng thêm số lượng hội viên, mở rộng tổ chức.
  • B. 
   Kết hợp chủ nghĩa Mác – Lenin với phong trào công nhân.
  • C. 
   Tăng cường công tác vận động quần chúng.
  • D. 
   Phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199907

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON