ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Liên minh công - nông là nhân tố chiến lược của cách mạng Việt Nam vì

  • A. 
   bị bần cùng hoá và có tinh thần cách mạng triệt để.
  • B. 
   bị bần cùng hoá, phá sản và có tinh thần yêu nước sâu sắc.
  • C. 
   chịu bóc lột nặng nề, chiếm số lượng đông đảo, có tinh thần cách mạng to lớn.
  • D. 
   chịu ba tầng bóc lột, mâu thuẫn gay gắt với đế quốc, phong kiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199899

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON