OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT

Địa Lý 12: Đặc Điểm Chung Của Tự Nhiên

Chương Đặc Điểm Chung Của Tự Nhiên giới thiệu về vị trí địa lý, khí hậu cử từng vùng lãnh thổ trên đất nước Việt Nam. Các em còn có thể củng cố kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy định, bên cạnh đó các em có thể tham khảo các cách giải mới cho các bài tập SGK. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

ADMICRO/
OFF