ON
ON
YOMEDIA
16NONE

Địa Lý 12: Điạ Lý Các Vùng Kinh Tế

Điạ Lý Các Vùng Kinh Tế bao gồm nội dung về đặc điểm, vấn đề phát triển của các khu vực kinh tế ở Việt Nam được Hoc247 biên soạn một cách ngắn gọn và súc tích các nội dung trên trong từng bài học và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập SGK. Và đặc biệt sau mỗi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em củng cố kiến thức.

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
ON