OPTADS360
ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 6 Đất nước nhiều đồi núi

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 6 về Đất nước nhiều đồi núi online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Phần lớn là núi có độ cao dưới 2 000 m
  • B. Chịu tác động của vận động tạo núi Anpi trong giai đoạn Tân kiến tạo
  • C. Chịu tác động của nhiều đợt vận động tạo núi trong đại Cổ sinh
  • D. Trải qua lịch sử phát triển lâu dài, chịu tác động nhiều của ngoại lực
  • A. Sự xâm lược mạnh mẽ tại miền đồi núi và bồi lắng phù sa tại các vùng trũng 
  • B. Sự đa dạng của địa hình: đồi núi, cao nguyên, đồng bằng…
  • C. Sự phân hóa rõ theo độ cao với nhiều bậc địa hình 
  • D. Cấu trúc địa hình gồm 2 hướng chính: tây bắc – đông nam và vòng cung
 •  
   
  • A. Trường Sơn Bắc
  • B. Trường Sơn Nam
  • C. Đông Bắc 
  • D. Tây Bắc
  • A. rìa đồng bằng ven biển miền Trung
  • B. rìa phía tây bắc đồng bằng sông Cửu Long
  • C. rìa phía bắc và phía tây đồng bằng sông Hồng 
  • D. phía tây của vùng núi Trường Sơn Nam
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Kon Ka Kinh
  • B. Ngọc Linh
  • C. Lang Bian   
  • D. Bà Đen
  • A. Trường Sơn Bắc có núi cao hơn Trường Sơn Nam
  • B. Núi ở Trường sơn Bắc chủ yếu là núi thấp và trung bình
  • C. Trường Sơn Nam có đỉnh núi cao nhất là trên 3000m 
  • D. Trường Sơn Nam có núi cao hơn Trường Sơn Bắc và cao nhất nước
  • A. Đông Bắc.
  • B. Đông Nam Bộ.
  • C. Bắc Trung Bộ. 
  • D. Tây Nguyên.
  • A. Đồng bằng sông Hồng.
  • B. Đồng bằng Nghệ An.
  • C. Đồng bằng Hà Tĩnh. 
  • D. Đồng bằng Thanh Hóa.
  • A. Đồi núi thấp chiếm ưu thế
  • B. Nghiêng theo hướng tây bắc – đông nam
  • C. Có nhiều sơn nguyên, cao nguyên 
  • D. Có nhiều khối núi cao, đồ sộ
  • A. Chạy dài suốt lãnh thổ từ bắc đến nam.
  • B. Đồi núi thấp chiếm ưu thế tuyệt đối.
  • C. Núi nước ta có địa hình hiểm trở. 
  • D. Núi nước ta có sự phân bậc rõ ràng.
YOMEDIA