ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm tương đồng và cũng là quyết định quan trọng nhất của Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 11/1939 và tháng 5/1941 là

  • A. 
   thay đổi hình thức mặt trận dân tộc thống nhất để giải quyết nhiệm vụ dân tộc.
  • B. 
   thành lập chính phủ dân chủ cộng hoà thay cho chính quyền Xô viết.
  • C. 
   đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, các nhiệm vụ khác tạm thời gác lại.
  • D. 
   tạm gác khẩu hiệu “ Cách mạng ruộng đất tập trung vào giải phóng dân tộc”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199887

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF