RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 32 trang 19 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 32 tr 19 sách GK Toán 9 Tập 1

Tính

a) \(\sqrt{1\frac{9}{16}.5\frac{4}{9}.0,01}\)                   b) \(\sqrt{1,44.1,21-1,44.0,4}\)

c) \(\sqrt{\frac{165^{2}-124^{2}}{164}}\)                    d) \(\sqrt{\frac{149^{2}-76^{2}}{457^{2}-384^{2}}}\)

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32

Bài 32 này là bài luyện tập về cách khai phương phép chia, chúng ta cần nắm vững phương pháp khai phương cũng như điều kiện nếu có.

Câu a:

\(\sqrt{1\frac{9}{16}.5\frac{4}{9}.0,01}=\sqrt{\frac{25}{16}.\frac{49}{9}}.\sqrt{0,01}\)

\(=\frac{5}{4}.\frac{7}{3}.0,1=\frac{3,5}{12}=\frac{7}{24}\)

Câu b:

\(\sqrt{1,44.1,21-1,44.0,4}=\sqrt{1,44(1,21-0,4)}=\sqrt{1,44.0,81}=\sqrt{1,44}.\sqrt{0,81}\)

\(=1,2.0,9=1,08\)

Câu c:

\(\sqrt{\frac{165^{2}-124^{2}}{164}}=\sqrt{\frac{(165-124)(165+124)}{164}}=\sqrt{\frac{41.289}{41.4}}\)

\(=\sqrt{\frac{289}{4}}=\frac{17}{2}\)

Câu d:

\(\sqrt{\frac{149^{2}-76^{2}}{457^{2}-384^{2}}}=\sqrt{\frac{(149-76)(149+76)}{(457-384)(457+384)}}=\sqrt{\frac{73.225}{73.841}}\)

\(=\sqrt{\frac{225}{841}}=\frac{15}{29}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 19 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA