OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
ADS_ZUNIA

bach dang's Profile

bach dang

bach dang

13/02/1989

Số câu hỏi 2573
Số câu trả lời 1803
Điểm 4080
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (275)

  • bach dang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • bach dang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • bach dang: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • bach dang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • bach dang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • bach dang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • bach dang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • bach dang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • bach dang: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • bach dang: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
OFF