ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VDO.AI

Rút gọn biểu thức: \(\dfrac{{x - 1}}{{\sqrt y - 1}}\sqrt {\dfrac{{y - 2\sqrt y + 1}}{{{{(x - 1)}^4}}}} \) \((x ≠1, y ≠ 1\) và \(y ≥ 0).\)

  bởi hoàng duy 17/02/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Vì \(y ≥ 0\) nên \( y = {\left( {\sqrt y } \right)^2}\)

  Ta có: 

  \( \displaystyle\eqalign{
  & {{x - 1} \over {\sqrt y - 1}}\sqrt {{{{{ {y - 2\sqrt y + 1} }}} \over {{{(x - 1)}^4}}}} \cr 
  & = {{x - 1} \over {\sqrt y - 1}}{{\sqrt {{{\left( \sqrt y - 1 \right)}^2}} } \over {\sqrt {{{(x - 1)}^4}} }} \cr} \)

  \( \displaystyle\eqalign{& = {{x - 1} \over {\sqrt y - 1}}.{{\left| \sqrt y-1 \right|} \over {{{(x - 1)}^2}}}  \cr
  & = { {\left| \sqrt y-1 \right|} \over {({\sqrt {y} - 1}).(x - 1)}}  \cr} \)

  +) Nếu \(y>1\)

   Ta có \( \displaystyle\left| \sqrt y-1 \right|=\sqrt y-1\) nên:

  \( \displaystyle  { {\left| \sqrt y-1 \right|} \over {({\sqrt {y} - 1}).(x - 1)}} = { { \sqrt y-1 } \over {({\sqrt {y} - 1}).(x - 1)}} \)\( =\dfrac {1}{x-1}\)

  +) Nếu \(0 \le y < 1\)

  Ta có  \(\left| {\sqrt y  - 1} \right| = -( \sqrt y -1)\) nên:

  \(\displaystyle { {\left| \sqrt y-1 \right|} \over {({\sqrt {y} - 1}).(x - 1)}} = { { -(\sqrt y-1) } \over {({\sqrt {y} - 1}).(x - 1)}}\)\(= \dfrac{{ - 1}}{{x - 1}}\) 

    bởi Nguyễn Hồng Tiến 18/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

AMBIENT