RANDOM

Hỏi đáp Tiếng Anh

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

QUẢNG CÁO

Câu hỏi chờ bạn trả lời

 • Trương Thị Vân Ngọc Lan Cách đây 5 ngày

  1. Can’t you see that I’m busy (write) ……. ?
  2. I lit the fire at 7.00 and it (burn) ……. brightly when Jack came in at 8.00.
  3. The money (steal) …… in the robbery was never found.
  4. English is essential in this job. All the telephonists speak it. If they (not know) ……. English, they (not understand) ….. half the callers.
  5. At this time next month, they (work) ……. in Ho Chi Minh City.
  6. I (work) ……… very hard lately.
  7. She locked the door so as (not disturb) ……… .
  8. The city now (crowd) …….. with people who (seek) ……… employment.

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nhật Linh Cách đây 2 tuần
  1 hình
  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lâm Thành Danh Cách đây 2 tuần

  If/there/oxygen/,we/will/die

  Theo dõi (0)
  2
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • huỳnh lương nhật minh Cách đây 2 tuần
  1 hình
  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Anh Cách đây 3 tuần
  1 hình
  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trang Nguyễn Thị Vân Cách đây 4 tuần
  1 hình
  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bui linh Cách đây 1 tháng
  1 hình
  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • quang vinh Vinh Cách đây 1 tháng

  1/ l attempted to get a promotion and l finally got it ( tried )

     l ........................................................................ a promotion and l finally got it.

  2/ he said he didn't give ut the staff' s personal data. ( denied )

   He ............................................................ the staffs personal data. 

  3/ l never stay up late because it' s not good for my health ( avoid )

     l ................................................. because it' s not good for my health

  4/ l know you hoped l would become a nurse, but that' s not what l want' said the girl to her mother ( refused )

    the girl ................................................................ nurse as her mother had hoped

  Theo dõi (0)
  0
  8 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thảo Anh Cách đây 1 tháng
  1 hình
  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Xuân Mai Cách đây 1 tháng

  A couldn't help crying

  B can't help crying

  C couldn't help cry

  D couldn't helped crying

  Theo dõi (0)
  7
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • vânnahnguyen Cách đây 1 tháng
  1 hình
  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hải đănh Cách đây 1 tháng
  1 hình
  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

cached getFaqList MB 10.20.1.98 : H247NET3_FAQ_LISTtienganh_lop9