OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Các phương châm hội thoại - Ngữ văn 9


Qua bài học này các em nắm được nội dung phương châm về lượng và phương châm về chất. Biết vận dụng các phương châm này vào trong quá trình giao tiếp

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt bài

1.1. Phương châm về lượng

a. Đọc đoạn hội thoại sau và trả lời câu hỏi

  • Câu trả lời của Ba không đáp ứng điều mà An muốn biết vì nó mơ hồ về nghĩa.
  • An muốn biết địa điểm học bơi của Ba ở đâu.
  • Trong giao tiếp, muốn đạt được hiệu qur khi nói cần phải có nội dung, không nói ít hơn những gì mà giao tiếp đòi hỏi.

b. Truyện cười

  • Truyện gây cười vì hai nhân vật nói nhiều hơn so với những gì cần nói.
  • Anh có "Lợn cưới" thì cần bỏ đi từ "cưới" và người trả lời thì bỏ câu "Từ lúc tôi mặc cái áo mới này".
  • Cần phải tuân thủ yêu cầu khi giao tiếp là khi giao tiếp không nên nói nhiều hơn những gì cần nói.

1.2. Phương châm về chất

  • Truyện phê phán những người nói không có sự thật. Đó là nói khoác lác.
  • Không nói những điều mà mình không có bằng chứng xác thực.
  • Đừng nói những điều mà mình không tin là đúng sự thật.
ADMICRO
ADMICRO

2. Soạn bài Các phương châm hội thoại

Để nắm được nội dung phương châm về lượng và phương châm về chất, các em có thể tham khảo bài soạn Các phương châm hội thoại.

3. Hỏi đáp Bài Các phương châm hội thoại Ngữ Văn 9

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

-- Mod Ngữ văn 9 HỌC247

NONE
OFF