OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 6: The environment - Môi trường

Thế giới công việc là nội dung các em sẽ tìm hiểu ở Unit 6 The environment của môn Tiếng Anh lớp 8. Bài giảng gồm các phần Getting started, Reading, Speaking, Listening, Writing, Language Focus và Vocabulary với đầy đủ nội dung bám sát chương trình SGK. Ngoài ra, để ôn tập và chuẩn bị bài tốt các em có thể luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Môi trường sẽ giúp các em có thể phát triển thêm từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó nhanh chóng, hiệu quả.

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF