OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Chương V: Việt Nam Từ Cuối Năm 1946 Đến Năm 1954

Ở Chương V phần Lịch Sử VN của chương trình Lịch Sử lớp 9 này, chúng ta sẽ nghiên cứu các kiến thức về Việt Nam từ cuối những năm 1946 đến 1954, qua đó, các em học sinh sẽ nắm được các hoàn cảnh của đất nước xuyên suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Tại đây, Học247 đã tổng hợp và biên soạn lại nội dung đầy đủ của chương qua các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết, phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng theo dõi. 

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF