OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Chương V: Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

Ở Chương tiếp theo của chương trình Lịch Sử lớp 9, chúng ta sẽ nghiên cứu các kiến thức về cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật từ 1945 đến nay, qua đó, các em học sinh sẽ nắm được những thành tựu khoa học cũng như những ảnh hưởng, tác động tích cực và tiêu cực của nó đến tình hình phát triển của xã hội. Tại đây, Học247 đã tổng hợp và biên soạn lại nội dung đầy đủ của chương qua các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết, phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng theo dõi. 

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF