OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Chương VI: Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975

Ở chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu các kiến thức về Việt Nam trong những năm 1954 - 1975, qua đó, các em học sinh sẽ nắm được quá trình xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống Đế Quốc Mĩ ở miền Nam, quá trình đấu tranh giải phóng miền nam thống nhất đất nước. Tại đây, Học247 đã tổng hợp và biên soạn lại nội dung đầy đủ của chương qua các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết, phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng theo dõi. 

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF