OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Chương IV: Việt Nam Từ Sau Cách Mạng Tháng Tám Đến Toàn Quốc Kháng Chiến

Ở chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu các kiến thức về Việt Nam sau cách mạng tháng 8 đến toàn quốc kháng chiến, qua đó, các em học sinh sẽ nắm được nguyên nhân cũng như ý nghĩa của cuộc đấu tranh xây dụng và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân. Tại đây, Học247 đã tổng hợp và biên soạn lại nội dung đầy đủ của chương qua các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết, phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng theo dõi. 

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF