OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
NONE

Hỏi đáp Sinh Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

Câu hỏi chờ bạn trả lời

 • ayun phạm mai chi Cách đây 2 tuần

  Tế bào là gì?

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dona Trumm Cách đây 2 tuần

  Ở bò lông đen là trội so với lông vàng. Cho 2 giống bò thuần chủng lông đen giao phối với bò lông vàng. (Biết rằng tính trạng màu lông do 1 cặp gen qui định).

  a. Hãy xác định kết quả lai ở F1?

  b. Cho bò ở F1 giao phối với nhau xác định kiểu gen và kiểu hình ở F2?

  Theo dõi (0)
  0
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
 • Vũ Thùy Dung Cách đây 4 tuần

  1 gen có G = 850 nucleotit ; A = 650 nucleotit 

  a) tính tổng số nucleotit cuae gen

  b) gen trên nhân đôi 3 lần tính số phân tử ADN con tạo ra

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Nam Cách đây 1 tháng

  Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau. Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Người mẹ phải có kiếu gen vè kiếu hình như thế nào để con sinh ra mắt đen, tóc xoăn

  Theo dõi (0)
  0
  8 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ADMICRO
 • Hải Yến Cách đây 1 tháng

  Một tế bào thuộc 1 loại sinh vật có bộ NTS 2n=14, thực hiện quá trình giảm phân:

  a, Tính số lượng NTS ở kì đầu, kì giữa, kì sau cuối của giảm phân 1 và giảm phân 2.

  b, Nếu 1 tế bào tham gia giảm phân liên tiếp 3 lần thì số NTS ở kì sau của giảm phân 1 và giảm phân 2 là bao nhiêu? Tính số tế bào con hình thành và số NST trong các tế bào con.

  c, Nếu 5 tế bào trên cùng tham gia giảm phân 3 lần liên tiếp. Tính số tế bào con hình thành.

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Nhật Cách đây 2 tháng

  Trình bày nội dung quy luật phân li viết sơ đồ lai từ P --> F2 minh họa qui luật phân li.

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Ấn Cách đây 2 tháng

  Nêu kiểu gen ở thế hệ f1 của phép lai AA x Aa?

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đậu Ngân Cách đây 2 tháng

  Đem giao phối giữa cặp bố mẹ khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản, đời F1 đồng loạt xuất hiện quả tròn, ngọt. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn. F2 thu được 6848 cây gồm 4 kiểu hình, trong đó có 428 quả bầu chua

  a) biện luận quy luật di truyền

  b) viết sơ đồ lai

  c) về mặt lý thuyết các kiểu hình xuất hiện ở F2 có số lượng bao nhiêu

  Theo dõi (0)
  0
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
ZUNIA9
OFF