OFF
OFF
YOMEDIA

Hỏi đáp Hóa Học

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

ADMICRO/

Câu hỏi chờ bạn trả lời

 • Đặng Hoàng Vũ Cách đây 6 ngày

  Cho 13,2 gam hỗn hợp bột mg fe tác dụng hết với dung dịch hcl 2M dư thu được 7,84 lít khí H2 (đktc) 

  a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu 

  b) Tính thể tích dung dịch hcl 2M vừa đủ để phản ứng hết lượng hỗn hợp trên  

  giúp với ạ

  Theo dõi (0)
  0
  8 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Khang Cách đây 3 tuần

  ​​I. Phân biệt lọ mất nhãn

  Câu 1: 3 dung dịch:

  a) HCl, H2SO4, NaOH

  b) NaOH, Ca(OH)2, HCl

  c) NaCl, Na2SO4, NaNO3

  Câu 2: 4 dung dịch: NaCl, Na2SO4, NaNO3, Na2CO3

  II. Toán 

  Câu 1: Cho 13g Zn tác dụng vừa đủ với 300g dd HCl:

  a) Tính Vkhí thu được (đkc)

  b) Tính C% của dd HCl ban đầu

  c) Tính C% của dd thu được

  Câu 2: Cho 200g dd HCl (7,3%) tác dụng vừa đủ với đ NaOH (10%):

  a) Tính mmuối thu được

  b) Tính mdd NaOH tham gia phản ứng

  Câu 3: Cho 150g dd NaOH (8%) tác dụng vừa đủ với dd CuSO4 (10%):

  a) Tính mkết tủa thu được

  b) Tính mCuSO4 đã phản ứng

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
 • anh anh Cách đây 4 tuần

  Cho 18g hỗn hợp gồm CaSO3 và CaSO4 tác dụng với HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lít SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

  Theo dõi (0)
  0
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngân Kim Cách đây 4 tuần

  Hoà tan 7,2g Mg bằng 300ml HCl

  a) viết pt

  b) VH2 ĐKTC

  c) Ccủa HCl

  d) nếu dùng 100 ml dung dịch HCl trên trung hòa Vml dd Ba(OH)2 2M. Tính V

  Theo dõi (0)
  1
  8 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • UREKA_VIDEO-IN_IMAGE
 • nguyễn quang nguyên Cách đây 4 tuần

  giải giúp mik nhanh nhé cần gấp

  Cho 24 8 gam na2o tác dụng với nước thu được 300ml dung dịch A
  a) viết phương trình hóa học
  b) tính nồng độ mol cảu dung dịch a
  c) dẫn từ từ 6,72 lít khí co2 vào dung dịch thu được ở trên , thu được dung dịch b. tính số mol dung dịch b 

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng Thư Cách đây 1 tháng

  mn giúp tớ vớiii

  Câu 1: Dung dịch nào sau đây làm giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ

  A. Na2SO4.                    B. HNO3.                       C. KOH.                        D. BaCl2.

  Câu 2: Chất nào sau đây tác dụng với HCl tạo thành muối và nước

  A. Cu.                             B. Cu(OH)2.                   C. CuSO4.                      D. CO2.

  Câu 3: Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch axit clohiđric sinh ra chất khí nhẹ hơn không khí, cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh nhạt

  A. Ag.                            B. FeCl3.                        C. BaCO3.                      D. Zn.

  Câu 4: CaO phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây

  A. H2O, Na2O, BaCl2.                                           B. CaO, K2SO4, Ca(OH)2.

  C. NaOH, CaO, H2O.                                           D. CO2, H2O, HCl.

  Câu 5: Chất nào sau đây tác dụng được với HCl và CO2

  A. Sắt.                            B. Nhôm.                        C. Kẽm.    D. Dung dịch NaOH.

  Câu 6: Nhóm gồm các chất tác dụng được với  khí  CO2  là

  A. KOH, CaO, NaOH.                                          B. HCl, KOH, NaOH.

  C. Na2O, Cu(OH)2, BaO.                                      D. CuO, Ca(OH)2, K2O.

  Câu 7: Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 2,24 lít khí(đktc). Phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là

  A. 61,9% và 38,1%.          B. 50% và 50%.C. 39,05% và 60,95%.             D. 30% và70%.

  Câu 8: Chất Al2O3

  A. Oxit axit     B. Oxit bazơ.  C. Oxit lưỡng tính.     D. Oxit trung tính.

  Câu 9: Để trung hòa 11,2gam dung dịch KOH 20%, thì cần lấy bao nhiêu gam dung dịch axit H2SO4 35%

  A. 1,96 gam.                   B. 9,8 gam.                     C. 5,6 gam.                     D. 11,2 gam.

  Câu 10: Dãy các chất tác dụng được với dung dịch HCl là

  A. CaO, SO3.                 B. NaOH, CO2.              C. CuO, CaSO3.             D. Fe, Cu.

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • chi Cách đây 1 tháng

  Cách nhận biết các dung dịch mất nhãn

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khánh An Cách đây 1 tháng

  Em cần gấp ạ

  Cho các chất khí : CO2, SO2, H2, O2, NH3.

  a chất nào có thể làm khô được bằng CaO.

  b chất nào có thể làm khô được bằng H2SO4. Giải thích

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thái từ khôn (kun) Cách đây 1 tháng

  Giúp em vs ạ

  Dẫn từ từ 2,24 l khí CO2( đktc) vào một dung dịch có chứa 12 g NaOH sản phẩm là muối Na2CO3

  a. Chất nào lấy dư và dư bao nhiêu (lít hoặc gam)

  b. Hãy xác định khối lượng muối thu được sau phản ứngC. Nếu dẫn lượng khí trên vào 750 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M thì thu được bao nhiêu gam kết tủa

  Theo dõi (1)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Miel Rin Cách đây 1 tháng

  Em đang cần gấp, mong được giúp ạ, em cảm ơn

  Bài 1: Trong công nghiệp, NaOH đuợc sản xuất bằng cách điện phân có màng ngăn dung dịch NaCl bao hòa

  a) viết pthh của phản ứng điện phân

  b) tính khối luợng NaOH thu đuợc khi điện phân dd chứa 23,4 gam NaCl? 

  C) trong thức tế chỉ thu đuợc 12g NaOH. Tính quá trình hiệu suất quá trình điện phân trên? Bài 2: trộn 200ml dd MgCl2 0.15M vớ 300ml dd NaOH phản ứng vừa đủ. Sau phản ứng lọc kết tủa nung mang đến khối lượng được m gam chất rắn

  A) viết PTPƯ xảy ra

  B) tính m

  C) tính CM của các chất có trong có trong dd sau khi lọc kết tủa(coi V không đổi) 

  Bài 3: hòa tan hoàn toàn 11g hộng hợp Xướng gồm Al và Fe trong dd H2SO4 19,8% vừa đủ thu đuợc 8,96 lít khí H2(ở đktc) và dung dịch Y

  A) Viết PTHH phản ứng xảy ra

  B) xác định khối luợng và thành phần phần trăm khối luợng mỗi kim loại có trong hỗn hợp X? 

  C) tính nồng đọ phần trăm các chất thu đuợc trong dd Y. 

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Miel Rin Cách đây 1 tháng

  Mong mọi người giúp e ạ. Em cảm ơn!

  Bài 1: Trong công nghiệp, NaOH đuợc sản xuất bằng cách điện phân có màng ngăn dung dịch NaCl bao hòa

  a) viết pthh của phản ứng điện phân

  b) tính khối luợng NaOH thu đuợc khi điện phân dd chứa 23,4 gam NaCl? 

  C) trong thức tế chỉ thu đuợc 12g NaOH. Tính quá trình hiệu suất quá trình điện phân trên? 

  Bài 2: trộn 200ml dd MgCl2  0.15M vớ 300ml dd NaOH phản ứng vừa đủ. Sau phản ứng lọc kết tủa nung mang đến khối lượng được m gam chất rắn

  A) viết PTPƯ xảy ra

  B) tính m

  C) tính CM của các chất có trong có trong dd sau khi lọc kết tủa(coi V không đổi) 

  Bài 3: hòa tan hoàn toàn 11g hộng hợp Xướng gồm Al và Fe trong dd H2SO4 19,8% vừa đủ thu đuợc 8,96 lít khí H2(ở đktc) và dung dịch Y

  A) Viết PTHH phản ứng xảy ra

  B) xác định khối luợng và thành phần phần trăm khối luợng mỗi kim loại có trong hỗn hợp X? 

  C) tính nồng đọ phần trăm các chất thu đuợc trong dd Y. 

  Theo dõi (0)
  0
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • From Apple Cách đây 1 tháng

  Cho 177g hỗn hợp 2 kim loại Fe và Al vào dd chứa 580g CuSO4 phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết phương trình hoá học. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp trên? Hãy tính phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trên

  Theo dõi (0)
  0
  4 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
NONE
OFF