OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Chương II: Việt Nam Trong Những Năm 1930 – 1939

Ở Chương II phần Lịch Sử VN của chương trình Lịch Sử lớp 9 này, chúng ta sẽ nghiên cứu các kiến thức về Việt Nam trong những năm 1930 - 1939, qua đó, các em học sinh sẽ nắm được các hoàn cảnh và ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng CSVN, nguyên nhân, diễn biến của một số phong trào CM và CMDC trên cả nước. Tại đây, Học247 đã tổng hợp và biên soạn lại nội dung đầy đủ của chương qua các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết, phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng theo dõi. 

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF