OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Chương I: Việt Nam Trong Những Năm 1919 – 1930

Ở Chương I phần Lịch Sử VN của chương trình Lịch Sử lớp 9 này, chúng ta sẽ nghiên cứu các kiến thức về Việt Nam trong những năm 1919 - 1930, qua đó, các em học sinh sẽ nắm được các hoàn cảnh của VN sau chiến tranh Thế Giới và những hoạt động nổi bật của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 - 1925. Tại đây, Học247 đã tổng hợp và biên soạn lại nội dung đầy đủ của chương qua các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các ví dụ tương ứng có hướng dẫn giải chi tiết, phương pháp giải các bài tập SGK. Mời các em cùng theo dõi. 

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF