OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 2: Clothing - Trang phục

Trang phục có thể là một trong những chủ đề khá hấp dẫn với các em, đó là nội dung bài giảng Unit 2 Clothing của môn Tiếng Anh lớp 9 sau đây. Bài giảng gồm phần Getting started, Listen and Read, Speak, Listen, Read, Write, Language Focus và Vocabulary được biên soạn bám sát với nội dung SGK. Bên cạnh đó, các em còn có thể luyện tập thêm một số câu hỏi trắc nghiệm để ôn tập và củng cố. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Trang phục giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF