OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 2 lớp 9 Speak - Hội thoại Clothing


Bài học Speak Unit 2 lớp 9 - Clothing hướng dẫn các em thực hiện hội thoại cùng nhau hỏi và trả lời về vấn đề trang phục thường mặc trong các dịp lễ hay những trang phục mặc hàng ngày.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 2 Lớp 9 Speak Task a

Match the phrases to the pictures. (Ghép các cụm từ đúng với hình.)

1. a colorful T-shirt            4. a short-sleeved blouse               7. a baggy paint

2. a plaid skirt                   5. a sleeveless sweater                  8. faded jeans

3. a plain suit                    6. a striped shirt                            9. blue shorts

Guide to answer

 • a-1: a colorful T-shirt (áo thun nhiều màu)
 • b-5: a sleeveless sweater (áo len không tay)
 • c-6: a striped shirt (áo sơ mi kẻ sọc)
 • d-3: a plain suit (bộ com lê trơn)
 • e-8: faded jeans (quần jeans bạc màu)
 • f-4: a short-sleeved blouse (áo cánh ngắn tay)
 • g-7: baggy pants (quần thụng)
 • h-2: a plaid skirt (váy ca-rô)
 • i-9: blue shorts (quần sọc xanh)

2. Unit 2 Lớp 9 Speak Task b

Work in small groups. Write two more questions for the last section of this survey about students' wear. Then interview members of another group. The words in section a) may help you. (Làm việc theo nhóm nhỏ. Viết thêm hai câu hỏi cho phần cuối cùng của cuộc khảo sát này về đồng phục học sinh. Sau đó, phỏng vấn các thành viên của một nhóm khác. Những từ trong phần a) có thể giúp bạn.)

Guide to answer

 • 2 câu hỏi gợi ý

Clothes for speacial occasions

- Do you wear your favorite clothes?

- Do you wear the traditional dress?

 • Gợi ý phỏng vấn

A: Do you usually wear on the weekend?

B: I usually wear casual clothes, for example a T-shirt and shorts or pants.

A: Why do you wear these clothes?

B: It's convenient for me at work.

A: What's your favorite type of clothing?

B: I like the simple European clothes: white shirts and dark trousers. I do not like colorful clothes because they are not suitable for the Vietnamese people, especially for girls and young women.

A: What do you think of your school uniform?

B: It's simple and beautiful: white shirts and dark trousers for boys and white ao dai and black pants for girls.

3. Unit 2 Lớp 9 Speak Task c

Now report the results of your survey. (Bây giờ báo cáo kết quả cuộc khảo sát của bạn.)

Guide to answer

 • One person like the simple European clothes: white shirts and dark trousers.
 • Two people said they liked their uniform.
 • Mai said she loved the traditional dress.
RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speak - Unit 2 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 9 Speak.

Hỏi đáp Speak Unit 2 Lớp 9

Trên đây là nội dung bài học Speak Unit 2 tiếng Anh lớp 9, hi vọng bài học giúp các em thực hành được những câu hội thoại đơn giản để hỏi và trả lời về trang phục hàng ngày. Trong quá trình học có điểm gì chưa hiểu, các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

MGID
ON