OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 2 lớp 9 Write - Bài viết Clothing


Bài học Write Unit 2 lớp 9 - Clothing hướng dẫn các em viết bài luận nhằm thuyết phục người đọc tin vào một vấn đề hay làm một điều gì đó.

ADMICRO/lession_isads=0
 
 

Tóm tắt bài

Unit 2 Lớp 9 Writing Task

This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have: (Sau đây bài giảng sẽ giới thiệu cho các bạn một cách trình bày một khía cạnh của cuộc tranh luận. Nó được dùng để thuyết phục người đọc tin hoặc làm một điều gì đó. Bài tranh luận nên có những phần sau:)

  Organization Language
Introduction lets the write know write's point of view 

My opinion is...

I think....

Series of arguments presents arguments un a logical way (one in each paragraph), gives examples where possibile

Firstly,...

Secondly,...

Finally,...

Conclusion sums up the argument

Therefore,...

In conclusion,...

1. Unit 2 Lớp 9 Write Task a

 • Read the topic and Outline A. Then read the passage. (Đọc chủ đề và Dàn Bài A. Sau đó đọc đoạn văn.)
 • Bài dịch Write Task a

Học sinh trung học nên mặc đồng phục

Dàn bài A

Mặc đồng phục:

- khích lệ học sinh tự hào về trường của họ bởi vì đồng phục mang tên trường.

- giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo.

- là mang tính thực tiễn. Không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày.

Tôi nghĩ với học sinh trung học thì việc mặc đồng phục khi ở trường là cần thiết.

Trước hết, việc mặc đồng phục khích lệ học sinh tự hào là học sinh của trường mình bởi vì đồng phục mang tên trường.

Thứ hai, việc mặc đồng phục giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo.

Cuối cùng, việc mặc đồng phục mang tính thực tiễn. Bạn không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày.

Do đó, học sinh ở các trường trung học nên mặc đồng phục.

2. Unit 2 Lớp 9 Write Task b

Now write a paragraph of 100-150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B may help you. (Bây giờ các bạn hãy viết một đoạn văn khoảng 100 đến 150 từ. Nhưng lần này bạn hãy ủng hộ cho ý kiến rằng học sinh trung học nên mặc thường phục. Dàn Bài B có thể giúp bạn.)

Guide to answer

I think it is desirable for secondary school students to wear casual clothes when they are at school.

Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. They don't feel constrained to wear uniform that they don not like.

Secondly, for one thing, casual clothes can also give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, and fashions of clothing they love. And for the other, parents do not worry about their clothes because their children can wear any clothing to school as long as it is clean and tidy. It can be said it is the positive aspect for the poor people in the present difficult economic condition.

Finally, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. And what's more it makes the school more colorful and lively.

In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.

NONE
ADMICRO

Bài tập trắc nghiệm Write Unit 9

Trên đây là nội dung bài học Unit 2 tiếng Anh lớp 9 phần Write. Để củng cố nội dung bài học và rèn luyện kỹ năng viết, mời các em tham gia Trắc nghiệm Unit 2 lớp 9 Write do HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

  • A. They used to went swimming in the afternoon.
  • B. They used to going swimming in the afternoon.
  • C. They used to go swimming in the afternoon.
  • D. They are used to going to swimming in the afternoon.
  • A. He would like to be a doctor.
  • B. He wishes he were a doctor.
  • C. He will be a doctor.
  • D. He like being a doctor.

Câu 3-5: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Write Unit 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

ZUNIA9
OFF