RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Choose the best answer that has right sentence.

  Câu hỏi:

  They often went swimming in the afternoon.

  • A. 
   They used to went swimming in the afternoon.
  • B. 
   They used to going swimming in the afternoon.
  • C. 
   They used to go swimming in the afternoon.
  • D. 
   They are used to going to swimming in the afternoon.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8902

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA