OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 4: Learning a foreign language - Học một ngoại ngữ mới

Học một ngoại ngữ mới là nội dung mà các em sẽ được tìm hiểu ở Unit 4 Learning a foreign language của môn Tiếng Anh lớp 8. Bài giảng gồm các phần Getting started, Reading, Speaking, Listening, Writing, Language Focus và Vocabulary cùng hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm, hỏi đáp đi kèm sẽ giúp các em ôn tập, chuẩn bị bài thật tốt cũng như có thể phát triển thêm vốn từ cho mình. Ngoài ra bên cạnh đó phần hỏi đáp sẽ giúp các em trao đổi các dạng câu hỏi khó, thắc mắc liên quan đến bài học, chia sẻ đề cùng nhau tiến bộ hơn. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết bên dưới.

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF