OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Tiếng Anh Lớp 9 Unit 5: The media - Phương tiện truyền thông

Nội dung bài giảng Unit 5 The media của môn Tiếng Anh lớp 8 sau đây sẽ giúp các em tìm hiểu các nội dung về Phương tiện truyền thông qua 7 phần cơ bản Getting started, Reading, Speaking, Listening, Writing, Language Focus và Vocabulary. Để ôn tập và chuẩn bị bài thật tốt các em có luyện tập thêm các câu hỏi trắc nghiệm. Hệ thống hỏi đáp về chủ đề Phương tiện truyền thông sẽ giúp các em phát triển vốn từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng. 

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 
OFF