OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 5 lớp 9 Vocabulary - Từ vựng The media


Bài học Vocabulary Unit 5 Lớp 9 - The media cung cấp cho các em những từ mới liên quan đến nội dung bài học về chủ đề phương tiện truyền thông đại chúng. Hi vọng bài học giúp các em dễ dàng ghi nhớ và tra cứu trong quá trình học bài.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Từ Vựng Unit 5 Lớp 9

media (n): phương tiện truyền thông

invent (v): phát minh

  • invention (n): sự phát minh
  • inventor (n): nhà phát minh

crier (n): người rao bán hàng

latest news: tin giờ chót

popular (n): được ưa chuộng, phổ biến

  • popularity (n): tính phổ biến

widely (adv): một cách rộng rãi

teenager (n): thanh thiếu niên

adult (n): người lớn

thanks to: nhờ vào

variety (n): sự khác nhau, sự đa dạng

channel (n): kênh truyền hình

control (v): điều kiển, kiểm soát

stage (n): giai đoạn

development (n): sự phát triển

develop (v): phát triển

viewer (n): người xem

show (n): buổi trình diễn

remote (adj) = far: xa

event (n): sự kiện

interact (v): ảnh hưởng

  • interaction (n): sự tương tác
  • interactive (adj): tương tác

benefit (n) ích lợi

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 5 Lớp 9

Trên đây là từ vựng trong bài Vocabulary Unit 5 tiếng Anh lớp 9, để ghi nhớ và vận dụng từ vựng vừa học được hiệu quả mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 5 lớp 9 Vocabulary.

Câu 2 - Câu 8: Xem trắc nghiệm để thi online

Trong quá trình học bài và thực hành tra cứu làm bài tập có điểm nào còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

MGID
ON