OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 5 lớp 9 Listen - Bài nghe The media


Bài học Listen Unit 5 Lớp 9 - The media hướng dẫn các em nghe hội thoại và hoàn thành thông tin còn thiếu vào bảng đã cho với nội dung xoay quanh đề tài phương tiện thông tin đại chúng.
 

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Listen Unit 5 Lớp 9

Listen to a conservation between Chau and her father. Fill in the table with the information you hear. (Lắng nghe đoạn hội thoại giữa Châu và bố cô ấy. Điền thông tin em đã nghe được vào bảng)

When?

What happened?

7th or 8th century The first printed newspaper appeared in China.
(a) ______ The telegraph was invented.
early 20th century Two new forms of news media appeared: (b)______
(c)_______ Television became popular.
mid and late 1990s (d)____ became a major force in journalism.

 

Guide to answer

(a) the late 19th century
(b) Radio and newsreel
(c) in the 1950s
(d) The Internet became a major force in journalism

  • Tapescript Listen Unit 5 Lớp 9

Chau: Dad, I’m doing an assignment. Can You help me with the information?

Chau’s father: What is the assignment about?

Chau: IT about the important dates of the media. Where and when did the first printed newspaper appear, Dad?

Chau’s father: It first appeared in the 7th or 8th century AD, in China.

Chau: And when was the telegraph invented?

Chau’s father: Perhaps it was in the late 19th century. Do you know what two forms of news media appeared in the early 20th century?

Chau: Radio and newsreels?

Chau’s father: Excellent! And when did television become commercially viable, can you guess?

Chau: In the 1940s?

Chau’s father: No, it was in the 1950s.

Chau: When did the internet become a major force in journalism?

Chau’s Father: In the mid- and late 1990s.

Chau: Thank you. Dad. Now I can answer all the questions for my assignment.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Listen - Unit 5 Tiếng Anh 9. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 9 Listen.

Như vậy các em vừa được xem qua nội dung bài nghe Listen Unit 5 tiếng Anh lớp 9, trong quá trình học bài và thực hành nghe hiểu có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 9 HỌC247

MGID
ON