OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
ADS_ZUNIA

Sinh Học 9 Chương 1: Các Thí Nghiệm Của Menđen

Menden là người đặt nền móng cho di truyền học, ông lựa chọn cây đậu Hà Lan làm vật thí nghiệm qua chương Các thí nghiệm của Menđen thông qua chương này các em sẽ nắm rõ quá trình thí nghiệm mà ông đã thực hiện và cho ra các quy luật di truyền như thế nào? Bên cạnh đó Hoc247 còn lồng ghép vào các bài tập SGK.

ADMICRO/
OFF