ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VDO.AI

Tìm \(x\) thỏa mãn điều kiện: \( \displaystyle\sqrt {{{4x + 3} \over {x + 1}}} = 3\)

  bởi lê Phương 18/02/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Ta có: \( \displaystyle\sqrt {{{4x + 3} \over {x + 1}}} \) xác định khi và chỉ khi \( \displaystyle{{4x + 3} \over {x + 1}} \ge 0\)

  Trường hợp 1:  

  \( \displaystyle\eqalign{
  & \left\{ \matrix{
  4x + 3 \ge 0 \hfill \cr 
  x + 1 > 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  4x \ge - 3 \hfill \cr 
  x > - 1 \hfill \cr} \right. \cr 
  & \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x \ge - 0,75 \hfill \cr 
  x > - 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow x \ge - 0,75 \cr} \)

  Trường hợp 2:  

  \( \displaystyle\eqalign{
  & \left\{ \matrix{
  4x + 3 \le 0 \hfill \cr 
  x + 1 < 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  4x \le - 3 \hfill \cr 
  x < - 1 \hfill \cr} \right. \cr 
  & \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x \ge - 0,75 \hfill \cr 
  x < - 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow x < - 1 \cr} \)

  Với \(x ≥ -0,75\) hoặc \(x < -1\) ta có:

  \( \displaystyle\eqalign{
  & \sqrt {{{4x + 3} \over {x + 1}}} = 3 \Leftrightarrow {{4x + 3} \over {x + 1}} = 9 \cr  
  & \Rightarrow 4x + 3 = 9(x + 1) \cr} \)

  \( \displaystyle\eqalign{
  & \Leftrightarrow 4x + 3 = 9x + 9 \cr 
  & \Leftrightarrow 5x = - 6 \Leftrightarrow x = - 1,2 \cr} \)

  Giá trị \(x = -1,2\) thỏa mãn điều kiện \(x < -1\).

    bởi Ngọc Trinh 18/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

AMBIENT