ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VDO.AI

Tìm \(x\) thỏa mãn điều kiện: \( \displaystyle{{\sqrt {2x - 3} } \over {\sqrt {x - 1} }} = 2\)

  bởi Huong Hoa Hồng 18/02/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Ta có: \( \displaystyle{{\sqrt {2x - 3} } \over {\sqrt {x - 1} }}\) xác định khi và chỉ khi:

  \( \displaystyle\eqalign{
  & \left\{ \matrix{
  2x - 3 \ge 0 \hfill \cr 
  x - 1 > 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  2x \ge 3 \hfill \cr 
  x > 1 \hfill \cr} \right. \cr 
  & \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x \ge 1,5 \hfill \cr 
  x > 1 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow x \ge 1,5 \cr} \)

  Với \(x ≥ 1,5\) ta có: 

  \( \displaystyle\eqalign{
  & {{\sqrt {2x - 3} } \over {\sqrt {x - 1} }} = 2 \Leftrightarrow {{2x - 3} \over {x - 1}} = 4 \cr 
  & \Rightarrow 2x - 3 = 4(x - 1) \cr} \)

  \( \displaystyle\eqalign{
  & \Leftrightarrow 2x - 3 = 4x - 4 \cr 
  & \Leftrightarrow 2x = 1 \Leftrightarrow x = 0,5 \cr} \)

  Giá trị \(x = 0,5\) không thỏa mãn điều kiện.

  Vậy không có giá trị nào của \(x\) để \( \displaystyle{{\sqrt {2x - 3} } \over {\sqrt {x - 1} }} = 2\)

    bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 18/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

AMBIENT