RANDOM
RANDOM

Hỏi đáp về Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương - Đại số 9

Banner-Video

Nếu các em có những khó khăn nào về Toán 9 Bài 4 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương​​ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

QUẢNG CÁO

Danh sách hỏi đáp (131 câu):

Banner-Video
 • a) 21203145 +4180): 15:

   

  e) (3xy-4xy+5xy):/ky:

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ý 79 và 80 ạ

  Biến đổi biểu thức trong căn thành bình phương một tổng hay một hiểu r từ đó phá bớt một lớp căn

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
 • So sánh Căn bậc hai của 2021- căn bậc hai của 2020 với Căn bậc hai của 2020- căn bậc hai của 2019

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • YOMEDIA
  Hỏi đáp nhanh với App HOC247

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giải đề

  Theo dõi (2)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • rút gọn biểu thức sau

  a. \(\dfrac{2\sqrt{3}-\sqrt{6}}{\sqrt{8}-4}\)

  b. \(\dfrac{a^2\sqrt{b}-\sqrt{ab^3}}{\sqrt{a^3b^2}-b^2}\)

  c. \(\dfrac{a^3-2\sqrt{2}}{a-\sqrt{2}}\)

  d. \(18-\sqrt{8}+\dfrac{1}{4}\sqrt{2}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tính

  a.\(\sqrt{\dfrac{\left(1-\sqrt{3}\right)^2}{9}}+\dfrac{2}{4+\sqrt{4-2\sqrt{3}}}\)

  b.\(\dfrac{\sqrt{\sqrt{5}+\sqrt{2}}}{\sqrt{3\sqrt{5}-3\sqrt{2}}}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tính giá trị của biểu thức

  A=\(\dfrac{1+2x}{1+\sqrt{1+2x}}+\dfrac{1-2x}{1-\sqrt{1-2x}}\) với x=\(\dfrac{\sqrt{3}}{4}\)

  B=\(\dfrac{2b\sqrt{x^2-1}}{x-\sqrt{x^2-1}}\) với x=\(\dfrac{1}{2}\left(\sqrt{\dfrac{a}{b}}+\sqrt{\dfrac{b}{a}}\right)\) và a>0,b>0

  C=\(\dfrac{2a\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}-x}\) với x=\(\dfrac{1}{2}\left(\sqrt{\dfrac{1-a}{a}}-\sqrt{\dfrac{a}{1-a}}\right)\) và 0<a<1

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tìm GTNN của

  C=\(\sqrt{25x^2-20x+4}+\sqrt{25x^2}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tìm GTLN của

  A=\(\sqrt{-x^2+x+\dfrac{3}{4}}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải phương trình:\(\sqrt{9x^2-6x+2}+\sqrt{45x^2-30x+9}=\sqrt{6x-9x^2+8}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • giải phương trình:

  \(\sqrt{x^2-4x+5}+\sqrt{x^2-4x+8}+\sqrt{x^2-4x+9}=3+\sqrt{5}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tìm x:
  a)\(\sqrt{4\left(x+1\right)}\) = \(\sqrt{8}\)
  b)\(\sqrt{x^2-4}-\sqrt{x-2}=0\)
  -giúp mình với ạ:((

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho P=(căn x-1/căn x):(căn x+1/căn x + 1+căn x/x-5x)

  a) Rút gọn P

  b) Tính P tại x=1

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tính

  a.\(\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{18}}\)

  b.\(\dfrac{\sqrt{15}}{\sqrt{735}}\)

  c.\(\dfrac{\sqrt{12500}}{\sqrt{500}}\)

  d.\(\dfrac{\sqrt{6^5}}{\sqrt{2^33^5}}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • tính

  a.\(\sqrt{\dfrac{289}{225}}\)

  b.\(\sqrt{2\dfrac{14}{25}}\)

  c.\(\sqrt{\dfrac{0,25}{9}}\)

  d.\(\sqrt{\dfrac{8,1}{1,6}}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • \(\sqrt{\dfrac{225}{256}}\)

  \(\sqrt{0,0196}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Rút gọn

  \(\sqrt{2-\sqrt{3}}-\sqrt{2+\sqrt{3}}\)

  cảm ơn m.n

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho ba số a,b,c khác 0 và a+b+c=0

  Tính giá trị biểu thức P=\(\frac{1}{a^2+b^2-c^2}+\frac{1}{b^2+c^2-a^2}+\frac{1}{c^2+a^2-b^2}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • . Làm tính nhân :

  a) \(\left(\sqrt{12}-3\sqrt{75}\right).\sqrt{3}\)

  b) \(\left(\sqrt{18}-4\sqrt{72}\right).2\sqrt{2}\)

  c) \(\left(\sqrt{6}-2\right)\left(\sqrt{6}+7\right)\)

  d) \(\left(\sqrt{3}+2\right)\left(\sqrt{3}-5\right)\)

  2 . Thực hiện phép tính :

  a) \(\left(\sqrt{48}-\sqrt{27}+4\sqrt{12}\right):\sqrt{3}\)

  b) \(\left(\sqrt{20}-3\sqrt{45}+6\sqrt{180}\right):\sqrt{5}\)

  c) \(\left(2\sqrt{20}-3\sqrt{45}+4\sqrt{80}\right):\sqrt{5}\)

  d) \(\left(3\sqrt{24}+4\sqrt{54}-5\sqrt{96}\right):\sqrt{6}\)

  e) \(\left(\sqrt{x^2y}-\sqrt{xy^2}\right):\sqrt{xy}\)

  f) \(\left(\sqrt{a^3b}+\sqrt{ab^3}-ab\right):\sqrt{ab}\)

  g) \(\left(3\sqrt{x^2y}-4\sqrt{xy^2}+5xy\right):\sqrt{xy}\)

  h) \(\left(\sqrt{a^3b}+\sqrt{ab^3}-3\sqrt{ab}\right):\sqrt{ab}\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tính : a)\(\dfrac{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}-\dfrac{3}{3-\sqrt{6}}\)

  b)\(\left(2\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)^2-2\sqrt{3}\left(\sqrt{3}-2\sqrt{2}\right)\)

  c) \(\left(\dfrac{1}{3-\sqrt{5}}-\dfrac{1}{3+\sqrt{5}}\right):\dfrac{5-\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1}\)

  d)\(\left(3-\dfrac{a-2\sqrt{a}}{\sqrt{a}-2}\right)\left(3+\dfrac{\sqrt{ab}-3\sqrt{a}}{\sqrt{b}-3}\right)\)b \(\ne\) 9 với a\(\ge\)0 , b\(\ge\)0, a\(\ne\) 4
  Mọi người ai biết giúp tớ với ạ !! Mai tớ phải nộp rồi !! Cảm ơn mọi người trước !

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tìm x:

  √x^2-6x+9=10

  Tất cả nằm trong căn! Kq= 10

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA