ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
IP_GAMMA

Cho hai số a, b không âm. Chứng minh: \( \displaystyle{{a + b} \over 2} \ge \sqrt {ab} \)

  bởi Bảo Anh 18/02/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Vì \(a ≥ 0\) nên \( \displaystyle\sqrt a \) xác định, \( b ≥ 0\) nên \( \displaystyle\sqrt b \) xác định

  Ta có:  

  \( \displaystyle\eqalign{
  & {\left( {\sqrt a - \sqrt b } \right)^2} \ge 0 \cr 
  & \Leftrightarrow a - 2\sqrt {ab} + b \ge 0 \cr} \)

  \( \displaystyle \Leftrightarrow a + b \ge 2\sqrt {ab}  \Leftrightarrow {{a + b} \over 2} \ge \sqrt {ab} \) 

    bởi An Duy 18/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

AMBIENT