YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 18 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 18 tr 11 sách GK Toán 8 Tập 1

Hãy tìm cách giúp bạn An khôi phục lại những hằng đẳng thức bị mực làm nhòe đi một số chỗ:

a.   x2 + 6xy + … = (… + 3y)2;

b.   ... – 10xy + 25y2 = (… - …)2;

Hãy nêu một số đề bài tương tự.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Với bài tập 18 này, chúng ta phải xác định được các số hạng của hằng đẳng thức.

Câu a:

x2 + 2 . x . 3y + … = (…+3y)2

x2 + 2 . x . 3y + (3y)2 = (x + 3y)2

Vậy: x2 + 6xy +9y2 = (x + 3y)2

Câu b:

…-2 . x . 5y + (5y)2 = (… - …)2;

x2 – 2 . x . 5y + (5y)2 = (x – 5y)2

Vậy: x2 – 10xy + 25y2 = (x – 5y)2

Đề bài tương tự: Chẳng hạn:

4x + 4xy + … = (… + y2)

… - 8xy + y2 = (… - …)2

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 18 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA