OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
ADS_ZUNIA

Sam sung's Profile

Sam sung

Sam sung

10/04/1998

Số câu hỏi 2170
Số câu trả lời 1287
Điểm 1563
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (302)

  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Sam sung: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Sam sung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Sam sung: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
OFF