ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT

Lê Nguyễn Hạ Anh's Profile

Lê Nguyễn Hạ Anh

Lê Nguyễn Hạ Anh

14/11/1998

Số câu hỏi 1993
Số câu trả lời 1100
Điểm 1481
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Lê Nguyễn Hạ Anh đã trả lời trong câu hỏi: Nội thủy là Cách đây 15 năm

  câu này dễ nè bạn, khái niệm này trong SGK đó. 

  Nội thủy là vùng nước tiếp giáp với đất liền phía trong đường cơ sở

Điểm thưởng gần đây (1084)

 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 năm
OFF