YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 25 trang 12 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 25 tr 12 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính:

a) \({(a + b + c)^2};\)

b) \({(a + b - c)^2};\)

c) \({(a - b - c)^2};\)

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Với bài tập 25 này, các em có thể tự rút ra cho mình hằng đẳng thức về bình phương một tổng có 3 thừa số.

Câu a:

(a + b + c)2= [(a + b) + c]2 = (a + b)2 + 2(a + b)c + c2

                 = a2+ 2ab + b2 + 2ac + 2bc + c2

                 = a2 + b+ c2 + 2ab + 2bc + 2ac.

Câu b:

(a + b – c)2= [(a + b) – c]2 = (a + b)2 - 2(a + b)c + c2

                 = a2 + 2ab + b2 - 2ac - 2bc + c2

                 = a2 + b2 + c2 + 2ab - 2bc - 2ac.

Câu c:

(a – b –c)= [(a – b) – c]2 = (a – b)– 2(a – b)c + c2

                = a2 – 2ab + b2 – 2ac + 2bc + c2

                = a2 + b2 + c2 – 2ab + 2bc – 2ac.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 25 trang 12 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA